המשפחה מבקשת לשאת תפילה להחלמה ורפואה שלמה.  

"כל המתפלל על חברו, נענה תחילה".

תבורכו מפי עליון. תשתפו בבקשה.