כפי שפורסם בתחילת חודש יולי השנה,  הוגש ערעור לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים על כוונתה של עיריית בית שמש לבנות מעון יום בשטח הציבורי (האחרון) שנשאר ברחוב "האדמור מבעלזא" בשכונת רמת בית שמש ב'.

התושבים מלינים על כך כי ישנה צפיפות גדולה ומצוקה של חניות, וכי בכל האזור אין פארק ציבורי שנבנה לטובת התושבים אלא ריבוי של מבני ציבור שהפך את הצפיפות בשכונה לבלתי נסבלת ולצפיפות שמהווה סכנה לציבור. 

עורך דינם של התושבים טען בשמם בערעור כי העירייה שנתה את הייעוד של השטח למעון יום שלא כדין, וללא הליך של שמיעת התנגדויות של התושבים לשינוי. וכמו כן  העירייה נתנה היתר בנייה שלא כדין  והחלה לגדר את השטח במטרה להתחיל לבנות בו את מעון היום, בניה שהופסקה עקב הגשת הערעור.  

עו"ד גלעד שאול אליו פנו התושבים, הינו עו"ד מוביל בתחומי התכנון והבניה.

עו"ד גלעד שאול: "התושבים טוענים כי העירייה פועלת לבנות את מעון היום על מנת להקצות אותו לגורם המקורב לעירייה ולרווחתו האישית וזאת על חשבון התושבים שאינם מעוניינים בכך. אותו אדם הגיע לשטח לפני חג יום הכיפורים, והקים שם דוכן של "כפרות" וטען כי השטח שלו וכי כדאי לתושבים להסיר את עצמם מהערעור שהוגש. בנוסף אסר על מתפללי בית הכנסת הסמוך לשטח להקים שם סוכה לחג. עוד הם טוענים שהוא פנה לבכירים בחסידות "האדמור מבעלזא" על מנת שידרשו מהתושבים להסיר את עצמם מערעור. עד ליום זה העירייה לא טרחה להתייחס לטענותיהם של מאות התושבים  
שאינם מוכנים לקבל את העובדה כי "מוכרים אותם" לטובת בעלי אינטרסים. התושבים לא מתכוונים להסיר את התנגדותם, עד אשר העירייה תוציא הודעה שבשטח זה לא יבנה מעון יום וכי יבנה בו פארק ציבורי לטובת תושבי השכונה". 

בתמונה השטח המדובר.