כאשר הגיע קורח למול משה מנהיגם של ישראל וביקש לטעון כנגד נפוטיזם וביקש שותפות יחד עם משה ואהרון פערה האדמה את פיה. 

השאלה המתבקשת היא מדוע. האם אין מקום במסורת ישראל למחלוקת?

האם אין מקום בחברה שלנו לחוסר הסכמה? לרצון לשנות את תמונת המציאות? 

אלא ידועה במקורותינו ההבדלה בין מחלוקת לשם שמיים ומחלוקת שאינה לשם שמיים. אם נתרגם זאת לשפתינו אזי הדיון הוא האם המחלוקת היא לתיקון מצב קיים או שמא המחלוקת היא לשם המחלוקת. 
אין זה מן הנסתרות כי העיר שלנו בית שמש נמצאת בתקופה של מחלוקת. ראש העיר ד"ר עליזה בלוך הובילה קואליציה מקיר אל קיר. לא הייתה אופוזיציה , או שמא נכון שנאמר שהאופיזיציה דרה לה בקביעות בתוך הקואליציה.

באחרונה תמה לה השותפות. האם מדובר בגירושין או בפרידה זמנית ? האם צריך מגשר או שמא ממתינים לדין בבית הדין הרבני ? הזמן יעניק לנו תשובות. 

עד לאחרונה הייתי סמוך ובטוח כי מדובר במחלוקת שהיא מחלקות בין בית שמאי לבית הלל. אבל כאשר אני שומע שמה שבימים אלו מעניין את קבוצת חברי המועצה , שאין חולק על כך שכל הנבחרים חדורי מוטיבציה לשליחות הציבורית שלמענה נבחרו,  היא הדחת ראש העיר מתפקיד יו"ר ועדה לתכנון ובנייה?? על זה יצא קצפם? אם היו אומרים לא היה בקיץ מופעי  תרבות (ובהחלט היו) , העיר לא מתחדשת בשיפור פניה ואינה נקייה (העיר בהחלט מתחדשת ובהחלט נקייה) עוד הייתי מבין על מה הכעס. אבל כולם מניפים אל על מאבק על תפקיד שלא ברור מה לי התושב הפשוט הוא נוגע? 

עוד קראתי כל מיני תרחישים ומשאלות לב על אם כן או לא מדיחים את ראש העיר. האם זו מחלוקת שמטרתה לקדם את העיר? זו מחלוקת שמטרתה לעכב את העיר. 

אם אוכל להציע את עצתי הצנועה - כנסו כולם לחדר אחד עד שיצא עשן לבן. זה לטובת כולנו, זה לטובת בית שמש. 

ממה אני חושש? אני חושש שהאדמה תפער את פיה ותבלע את כולנו.