לאחרונה מקצינה איראן את פעילותה בים, באוויר וביבשה. היא עושה שרירים במרחב הימי. היא אחראית לעשרות פעולות טרור ברחבי המזרח התיכון. והשיא – היא חוצה את כל הקווים האדומים שהוגדרו בהסכם הגרעין הקודם. לדברי שר הביטחון, היא תגיע תוך עשרה שבועות לחומר בקיע שיאפשר לה לפתח פצצה גרעינית. איראן איננה אתגר בינלאומי, האיום הממשי הוא כלפי מדינת ישראל בלבד.

בסופו של דבר, תתחמש איראן בפצצת גרעין. זה יהיה סימן מובהק עבורה שידה על העליונה. ביסוד העם האיראני מושרש צורך עז בכבוד. טמון בו גרעין חזק של גאווה שמבקש לשלוט והוא נבט עוד בשחר היווסדה של האומה כאימפריה פרסית קדומה. כעת, מבקשת איראן להחזיר עטרה ליושנה, להיות מעצמת-על חזקה ולהיות מכובדת ונעלה בעיני העמים. האיראנים מוכנים להקריב לשם כך הרבה מאוד ורק שליטה עולמית תמלא את מחסורם בכבוד ותספק להם גוון של תענוג מיוחל.

אבל אין מה לחשוש יותר מדיי. העם האיראני הוא עם חכם מאוד. לכן, הם לא יעשו צעד חד שעלול לסכן אותם. חזיתית לא צפויות בעיות גדולות עם איראן. לוחמה פסיכולוגית כן תהיה. בשלב זה, רוקד העולם עם האיראנים ריקוד זהיר, אבל ברגע שתהיה להם פצצה והעולם יבין שאיראן הפכה למעצמה גרעינית, אז היחס אליהם יהיה קצר וענייני. המצב יתהפך לרעתם.

על כל פנים, ועידות שלום או הידברויות כאלה ואחרות עם האיראנים לא יעזרו. זו גם לא המטרה שלנו, עם ישראל. עלינו להגיע תחילה להידברות בינינו, היהודים, שם נמצא את התשובות והפתרונות, שם טמון הכוח הגדול ביותר במציאות. אם נהיה מאוחדים בינינו כאיש אחד בלב אחד, אז אף אומה לא תוכל לגעת בנו באצבע הקטנה שלה. למה? כי מאחורי כללות האנושות, יש רשת קשר של כוחות רוחניים. במרכזה, כצומת מרכזי, ניצבת ישראל. סביבה ודרכה, ממנה ובה, קשורות בעבותות שבעים אומות עולם.

המקובלים מלמדים, שכאשר ישראל מפולגת בתוכה וכל איש עושה למען ביתו, משועבד לאגו שלו, אז ישראל כבויה והעולם מתחזק ומאיים לכלות את היהודים. אבל כאשר ישראל מתאחדת, מתגבשת ללב פועם אחד – היא מאירה לכל הגויים. היא מתעצבת למעצמה רוחנית ומספקת כוחות חיוביים לכולם. כוח החיבור בינינו הוא יותר מסכום הרצונות שלנו. במרכז הקשר בינינו מורגש הגורם המקשר והמלכד בינינו, מי שמדביק אותנו לאחד – הכוח העליון, הבורא, תכנוהו כוח הטבע או 'א-להים'.

אם היינו מתחברים במקצת, אז הקשר שלנו לכוח העליון, האחד, היחיד והמיוחד היה מורגש ברחבי העולם. אם היינו מאירים לעולם בכוחנו הרוחני ולא מתרברבים בעוצם ידינו הלוחמות, הכול היו משתתקים. פצצת האטום הייתה מתגמדת בכוחה ובערכה. יש לנו את השיטה לחיבור, חכמת הקבלה; יש לנו את כל התנאים כדי להתחבר בינינו ולהפגין לעיני העולם שהכוח העליון הוא השולט בעולם – עושה ופועל הכול רק כדי שנרים ראשנו מעלה ונבין שאנחנו תלויים בו ורק בו שאין לנו ממי לפחד אלא אך ורק מהכוח העליון.

הכוח העליון הוא כוח טוב ומיטיב, כוח אהבה מוחלט. נגיעה קטנה בו תכסה על כל הפשעים והאיומים. לכן, אם נכתיר את הכוח העליון כמלך העולם, נרומם אותו בעיני הגויים ונשליט אותו בלבבות העמים, אז כל אומה תמלא את לשונה רינה, כמו שכתב דוד המלך: "אז יאמרו בגויים: הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל ה' לעשות עימנו, היינו שמחים" (תהלים קכ"ו).