מנכ"ל עיריית בית שמש איתמר ברטוב והגורמים המקצועיים בעירייה נפגש עם נציגי משרד התחבורה, תכנית אב לתחבורה ונתיב אקספרס המובילים את תהליך הטמעת המפעיל החדש בפעילות השוטפת בעיר. במהלך הפגישה סוכמו מספר פעולות אשר מטרתן לספק מענה מיידי לטענות שהועלו תוך שימת דגש על פתיחת שנת הלימודים הקרבה ובאה.

הוחלט בין הגורמים להפעיל במערך העירוני מוקד ייעודי לפניות בנושאי התחבורה הציבורית. המוקד יהיה פעיל 22 שעות ביממה והמוקדנים עצמם יהיו תושבי בית שמש אשר מכירים את העיר מקרוב.  כמו כן, הוחלט על תגבור הקווים לפארק ירמות ונעשה עדכון לשילוט הדיגיטלי בקווים עצמם לצד חידוד הנהלים והמסלולים לכלל הנהגים. לבסוף יוצמד מלווה שיכווין את הנהגים במסלולים עד שאלה יכירו אותם היטב.

לצד זאת, הגורמים שוחחו רבות אודות ההחלטה שנעשתה לבטל את קווים 12א ו-19 המשליך על משפחות וילדי בתי הספר. כפי שנכתב, לא מתקבל על הדעת שילדי העיר יפגעו ממהלך זה. על מנת להיערך לעניין, מבוצע בימים אלו תגבור של קווים. העירייה תמשיך לעמוד בקשר עם כל הגורמים הבכירים על מנת שההגעה לבתי הספר לא תיפגע.

מנכ"ל העירייה איתמר בר טוב: "אנו עושים את המירב על מנת למצוא פתרונות ולהבטיח את ביטחונם של הנוסעים במהלך חופשת הקיץ. אנחנו קשובים לתלונות ופועלים במרץ לתקן את הליקויים שהועלו כשהמטרה היא להביא לבית שמש מערך תחבורה הציבורית איכותי ויעיל. אני מבקש שתמשיכו להעלות את טענותיכם מול משרד התחבורה ובית שמש אקספרס ואנחנו מצדנו נמשיך לוודא את התייחסותם אליהן. יצאנו לתהליך זה לאחר תכנון רב ואנחנו נמשיך כולנו לפעול לווידוא מטרותינו".

אגף דוברות עיריית בית שמש.

תמונה ארכיון. צילום נתיב אקספרס.