"בתוקף תפקידי כחבר מועצת העיר (מטעם תנועת עיר מאוחדת) וכמי שהיה עד בתקופה האחרונה להתנהלות בישיבות המועצה, לצערי הצעד שבו נקטה ראש העיר הוא צעד מתבקש ונעשה בלב כבד.

בישיבת המליאה האחרונה לדוגמא, טורפדו מס' החלטות שתוצאותיהן יורגשו בפתיחת תחילת שנת הלימודים וכן טורפדו החלטות נוספות.

בשום מסגרת מתוקנת לא סביר שבעלי תפקידים בכירים ובעלי סמכויות נרחבות יצביעו נגד מדיניות העירייה וזאת על אף היותם בקואליציה. 

לכן להערכתי לראש העיר לא נותרה ברירה, אלא לנקוט בצעד קשה זה מכוון שבסופו של דבר, האחריות הכוללת היא שלה.

אין צורך להכביר במילים עד כמה קשה היא משימת ניהול עיר מאתגרת כמו בית שמש. 

נקווה שבעלי התפקידים הנ"ל יתעשתו בהקדם ויחזרו לתפקד לטובת תושבי העיר בית שמש".

אלי פרץ

תמונה ארכיון.