בני משפחתה מאחלים לה פרנסה טובה והמון בריאות ושהשנה בעזרת השם תעמוד מתחת לחופה. מערכת שמשנט מצטרפת לברכות ומאחלת לנטלי היקרה אושר ונחת עד מאה כעשרים.