בכנס נשאו דברים ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, סגנית ראש העיר וממונה על הרווחה עו"ד רינה הולנדר וראש מנהל הרווחה והשירותים החברתיים גילה רונן. ביום זה השתתפו מפקחים ממשרד הרווחה, מיה שמיר עו"ס מחוזית לחוק חוסים ממשרד הרווחה, נציגי קופות החולים, בתי חולים, חברות סיעוד, מרכזי יום לקשיש ומועדונים, עובדי מנהל הרווחה והשירותים החברתיים ועוד רבים וטובים הפועלים למען אזרחים ותיקים בעיר בית שמש ומחוצה לה.

המדור לאזרחים ותיקים, בהובלת רכזת המדור אורלי חסון ציצואשוילי, מקבל פניות מידי יום על אזרחים וותיקים שזקוקים לסיוע ועוזר להם ובמידת הצורך מעורבים גם כן עובדים סוציאליים, להם סמכות לטפל באזרחים וותיקים בסיכון, עריריים, ליווי בני משפחה מטפלים ומיצוי זכויות. בעיר חיים כ-8000 אזרחים ותיקים מגיל 62 כאשר כ 900 מהם מלווים על ידי מנהל הרווחה והמדור לזקן.  המנהל פועל לפיתוח שירותים לכלל האוכלוסייה כגון פעילות ספורט בפארקים, אוריינות דיגיטלית ועוד.

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: 

"בכל פעם שצץ סיפור על התעללות באזרחים ותיקים, באנשים שהקדישו את חייהם לפיתוח הארץ ככלל ואת בית שמש בפרט, הלב מתכווץ מכאב. אנו פועלים ביתר שאת על מנת למגר תופעות אלו מקרבנו ואני מודה מעומק ליבי לכל העוסקים במלאכה. אני רוצה להודות באופן אישי לשתי דמויות בעיר שמובילות את השינוי בתפיסה בעניין: לגילה רונן שמובילה ביד רמה את המאמצים להעניק סיוע לכל אלו הנצרכים לו ולסגנית ראש העיר רינה הולנדר שפועלת ימים כלילות למען מטרה זו. העיר כולה מודה לכם על המאמצים האדירים שאתן משקיעות בנושא. תודה לכן".

סגנית ראש העיר וממונה על הרווחה עו"ד רינה הולנדר:

"היחס לזקן תלוי ביחס החברה אליו. האם נתייחס לזקנינו כאל אנשי חכמה בעלי ניסיון או שחלילה נראה בהם חסרי ישע אשר אינם כבר בשיא כוחם הפיזי והבריאותי . יום העיון אשר אורגן למופת בידי המדור לאזרחים ותיקים במנהל הרווחה והשירותים החברתיים דן בנקודה זו ואחרות ופתח חלון חשוב לאנשי מקצוע מהעיר וממקומות רבים אחרים. אני גאה בכך שעובדי המנהל שלנו הובילו דיון כל כך חשוב המשפיע על החברה כולה. תודה רבה לגילה רונן ולאורלי חסון על הובלת יום העיון יחד עם יתר עובדי המנהל ולראש העיר ד"ר עליזה בלוך".

אורלי חסון ציצואשוילי, רכזת המדור לאזרחים ותיקים במנהל הרווחה והשירותים החברתיים:

 "הזקנה היא בראש ובראשונה חוויה אישית עמוקה, בה מתנסים ועומדים להתנסות יותר ויותר אנשים בחברה המודרנית. העלייה בתוחלת החיים היא בין ההישגים הבולטים של החברה המודרנית, עם זאת על החברה להתמודד עם ההשלכות של אריכות ימים ונוכחותה ההולכת וגוברת של אוכלוסייה מבוגרת בתוכה. סוגיות רבות מעסיקות את אנשי המקצוע בתחום הזקנה, נושאים כגון: בריאות, עוני, מגורים, בני משפחה מטפלים, מעורבות הקהילה בחיי הזקנים, הזדקנות מיטבית ואריכות חיים. האחריות להתייחס לתופעת ההתעללות וההזנחה ולטפל בה היא חברתית ומוטלת על כולנו. זה בידינו".