בסיור מקצועי שנערך השבוע, אותו יזמו צוותי המקצוע מאגפי החינוך והנדסה  במועצה עם בכירי משרד החינוך ובראשם גדי מארק סמנכ"ל הפיתוח של המשרד, הוצגו הצרכים והאתגרים לקראת שנת הלימודים הקרובה ותוכנית אסטרטגית בנושאי תשתיות חינוך.

בסיור הוצגו בקשות למבני יבילים עבור בתי הספר ומוסדות חינוך נוספים שבהם ישנו גידול במספר התלמידים. עוד עלה בסיור בקשות למיגונים בחלק ממוסדות החינוך, יחד עם שיפוצי קיץ במוסדות הנדרשים לכך. בנוסף, הגיעו הבכירים גם לישוב החדש גבעות עדן על מנת להיערך כראוי לצפי האיכלוס וצרכי תשתיות החינוך.


ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה: "אנו מצויים בהליכי בנייה מתקדמים של חמישה בתי ספר חדשים במועצה, יחד עם הרחבה משמעותית של שני בתי ספר נוספים ולצד הקמת ישוב חדש הצפוי להתאכלס בשנתיים הקרובות.

מדובר בעשייה אדירה ומקיפה אנו מודים למשרד החינוך שמלווה אותנו בכל הפרוייקטים החשובים הללו. נמשיך לפעול בכל הערוצים למען חינוך ילדינו, מהגן ועד התיכון."