החל מחודש אפריל, הטמפרטורות עולות וזחלי היתושים בנחלים גדלים, בעיקר בנקודות בהם המים עומדים.

היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" ואגף תפעול וביטחון במועצה פועלים למזעור התופעה ולטיפול במפגעי דגירות היתושים בנחלים. השבוע, נציגי אגף תפעול ובטיחון ברשותו של מר משה סוויסה, מבצעים הדברה ביולוגית לאורך נחל שורק ונחל ישעי, הכוללת פיזור דגים אוכלי יתושים, שטורפים את הזחלים (המהווים עבורם מקור מזון) בעודם במים בטרם יהפכו ליתושים בוגרים.

כהכנה לפיזור הדגים רשות ניקוז נחל שורק הקצתה טרקטור, על מנת לבצע פריצת דרכי גישה לנחל כדי לאפשר לעובדי היחידה לאיכות הסביבה והמועצה לפזר אותם ולבצע ניטורים קבועים בנחל במהלך העונה. 

במידת הצורך, המועצה תדאג לפזר דגים נוספים מסוג זה, כדי למנוע את דגירת היתושים.

הדברה זו, חוסכת למועצה הוצאות הדברה שוטפות ומונעת שימוש בחומרי הדברה כימיים וכיסוח צמחיה נרחב הפוגע בבתי הגידול. יתרון נוסף הוא שדגים אלו, מגיעים לכל שלולית לאורך גדות הנחל גם במקומות שלמדבירים אין גישה אליהם. בתום העונה הדגים נשטפים בשיטפונות הפוקדים את הנחל כך שהתרבותם נמצאת תחת שליטה.

כחלק מהצעדים למניעת היתושים ישנם פעולות שהמועצה מבקשת מהציבור לשים אליהם לב:

א. למנוע מקומות היקוות של מים עומדים: במקלטים, על גגות בתים, בדליים, בצמיגים וכו'. ריקון כלי הקיבול הקטנים פעם בשבוע יפתור חלק ניכר מהבעיה.

ב. לדאוג לאיטום מוחלט או על ידי רשת יתושים של בור ספיגה אם קיים בחצר הבית.

ג. מומלץ להתקין רשתות בחלונות למניעת כניסת יתושים לבית.

ד. ניתן להשתמש במכשירים ותכשירים המהווים אמצעי הגנה ומאושרים על ידי משרד הבריאות.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל: "בשנים האחרונות, אנחנו מבצעים פעולות מניעה שונות כדי לשמור על בילויי הקיץ נעימים עבור תושבי המועצה. אנו עושים את המירב בכדי להעניק לתושבי המועצה קיץ נעים, שקט ובטוח".