כתוב ב'מדרש רבה' (במדבר, פרשה ב'), כי כאשר נגל הקדוש ברוך הוא על הר סיני לתת את התורה לאבותנו, ירדו עמו 22 רבבות (220 אלף) מלאכים "והיו כולם עשויים דגלים דגלים". כאשר ראו זאת ישראל, האוו גם הם לדגלים ואמרו "הלוואי נעשה גם אנו דגלים כמלאכים". אמר להם הקדוש ברוך הוא: "חייכם שאמלא את משאלתכם". מיד אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך וסדר אותם דגלים דגלים כפי שהתאוו". וכך נאמר בפרשת השבוע "וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר: איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בית ישראל" (במדבר, ב', ב') - עשה אותם דגלים.

ברור שאותם דגלים אינם דגלים שאנו מכירים. המלאכים אינם משחקים בהם וגם במעמד הר סיני לא דגלים עניינו את אבותנו. אם כן, מה היו אותם דגלים? ובכן, אין לנו הבנה בתורת הסוד והנסתר, אך דבר אחד ברור: דגל מסמל ייחודיות.

לפיכך, לכל מדינה דגל משלה, וגם ארגונים תוך מדינתיים מתבדלים בדגלם, ובתוך אותם ארגונים מחלקות ותת מחלקות מודגלות גם הן. לכל צבא יש דגל, וכל חיל בו מודגל בדגל בנפרד, וכן הלאה. הדגלים מבטאים מסר כי אין כאן דבורה אנושית אחת גדולה הרוחשת על פני כדור הארץ, אלא האנושות מחולקת לקבוצות ותתי קבוצות, שלכל אחת ייחודיות משלה.

רבבות המלאכים הופיעו בדגלים דגלים, אשר סימלו כי לכל מלאך יש תפקיד ייחודי רק לו, ואין מדובר במחנה עצום ואחיד של מלאכים, אלא בהמוני יחידים שהתקבצו למחנה אדיר לעשות את רצון הבורא.

עמדו אבותנו למרגלות הר סיני באותם רגעים קדושים שבהם הם קיבלו על עצמם להפוך לעם סגולה וביקשו: גם אנו רוצים דגלים! כל אחד מאתנו רוצה לקבל כוחות להצליח למלא את משימתו האישית באופן הטוב ביותר. אנו רוצים לשלוט על עצמנו עד כדי כךש נכיר בכישורנו, בתבונותינו, בכוחותינו, ונדע לתעל אותם באופן המועיל ביותר. לכן ראו אבותינו את הדגלים בידי המלאכים, כדי שיבינו שכל אחד צריך למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו ולא להסתפק בכך שהוא משתלב בזרם ו'הכול בסדר'.

עלה בדעתך רעיון איך לעזור לאנשים לאנשים אחרים? אל תמשיך הלאה! עצור ותתחיל ליישם! זה הרעיון שלך ואתה נועדת לפתח אותו1 אם ניקח דוגמה מההתפתחות הטכנולוגית והתעשייתית המדהימה של האנושות במאתיים השנים האחרונות, גם שם נוכל להבחין כי יחידים תרמו לרבים, וכאשר עלה בדעתם דעיון הם עשו הכול כדי ליישם אותו ולא שקעו בעצלות החיים והסתפקו בדימיון הפורה שקינן בהם.

סיימת תפילה לבורא עולם? התרגשת? הרגשת קרוב? רוחני יותר? קראת ברגש בקריאת שמע "ושיננתם לבניך ודיברת בם" על מצוות לימוד תורה? קום ועשה מעשה. תלה מודעה במכולת על שיעור תורה שמוקם באזור, שתף כמה חברים ברעיון והצע להם להקים קבוצת לימוד בעבודה, בשכונה - לא תאמין מה תצליח לחולל.

כל אחד יכול! זה המסר שניקח אתנו מהדגלים של המלאכים.

(מעובד על פי 'נתיבות שלום', במדבר, עמ' י"ד. פורסם ב'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ק"ז, איר תשע"ו, עמ' 229-230).

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך