הטקס יתקיים בחסות רשת מרכזים קהילתיים בית שמש ומינהל חינוך, נוער וקהילה. 

תוכנית הטקס ופרטים נוספים בתמונה המצורפת.

לבירורים שונים ניתן לצלצל למנהל מח' שח"ק מר מסלה גשאו במס' הטל' המופיע בתמונה.

יהי זכרם ברוך.