הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה אשר שתי תוכניות למתחמי מגורים חדשים בדרום העיר בית שמש. 

התוכנית הראשונה הינה על שטח של כ-195 דונם, מצפון לשדרות בן זאב, והיא כוללת 530 יחידות דיור ובנוסף 300 יחידות דיור שיוקצו לדיור מוגן. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת מ"ר עבור 12,000 מ"ר שטחי תעסוקה, 10,000 מ"ר שטחי מסחר, 12,000 מ"ר מבני ציבור, הקמת מלון ובו 200 חדרים. כמו כן, התוכנית מקצה שטח לטובת הקמת מוזיאון "המעברות" לבקשת העירייה. 
התוכנית הינה ביוזמת רשות קרקעי ישראל ונערכה ע"י אריה קוץ. 

התוכנית השנייה - "מתחם בין הגבעות", ממוקמת מזרחית לכביש 38 בין גבעת שרת לגבעת סביון, הינה על שטח של 61 דונם, והיא כוללת הקמת 330 יחידות דיור - מתוכן 200 יחידות מגורים להשכרה ארוכת טווח. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת 1,165 מ"ר עבור שטחי מסחר, 16,900 מ"ר עבור שטחי ציבור וכן כ-40 דונם של פארק לרווחת התושבים. 

התוכנית הינה ביוזמת דירה להשכיר ונערכה ע"י משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים.

שתי התוכניות ממשיכות את רצף הבינוי של המתחמים הוותיקים בעיר המיועדים להתחדשות עירונית בתוכנית המתאר המקודמת לעיר בית שמש.

בהחלטתה הדגישה הוועדה בשתי התוכניות את חשיבות רציפות השטחים הפתוחים, פיתוחם והנגשתם לתושבי השכונות הקיימות ולתושבים העתידיים, וכן את שילוב הבינוי החדש בקיים, ואת הצורך ביצירת מתחמים מעורבי שימושים ושירותים לטובת התושבים.

מתכננת מחוז ירושלים במינהל התכנון, שירה תלמי, ציינה כי "שתי התוכניות תואמות את תוכנית המתאר החדשה המקודמת בעיר בית שמש. התוכניות מייצגות את תפיסת התכנון לעיר לפיה יש לחזק את השירותים החברתיים, תרבותיים והציבוריים בעיר. 

התוכנית הראשונה הכוללת מוזיאון, מלונאות, תעסוקה ודיור מוגן שייבנו לאורך פארק עירוני מרווח, יתרמו לחיזוק מערב העיר ולקשר התיירותי תרבותי עם תל בית שמש. 

התוכנית השנייה הכוללת מאות יחידות דיור להשכרה, שטח ציבורי ובריכה עירונית, תתרום רבות לצעירי העיר אשר חפצים להישאר ולגור בה".

הודעת דוברות עיריית בית שמש:  

אושר הקמת מוזיאון בית שמש , מלון בית שמש ושטחי מסחר ותעסוקה 

הועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה תכנית להקמת מלון בעיר בית שמש, מוזיאון ה"מעברות" בעיר בית שמש ושטחי תעסוקה ומסחר. 

לפי התכנית 12 אלף מ"ר יוקצו לשטחי תעסוקה, 10 אלף מ"ר יוקצו לשטחי מסחר , 12 אלף מ"ר למבני ציבור. מלון בית שמש יהיה בין 200 חדרים ובנוסף , כאמור, מוזיאון ל"תולדות המעברות" בעיר.

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "מדובר בבשורה עצומה לעיר בית שמש. הקמת מלון בעיר בית שמש , למעלה מ 20 אלף מ"ר לתעשיה ומסחר. הפיתוח הכלכלי והתרבותי בעיר ממשיך במלא העוצמה. משמעות ההחלטה תהיה כניסת עשרות עסקים לפעילות בעיר, המשך מיצוב העיר בית שמש כמוקד לתיירות ותרבות. נמשיך לפתח את העיר בית שמש בתחומים הללו לטובת העיר בית שמש ותושביה" 

רועי לחמנוביץ | דובר עיריית בית שמש. 

תמונה דוברות עיריית בית שמש