משימתו החשובה ביותר של הדור הנוכחי היא שמירה על משאבי הטבע לטובת הדור הבא, לצד פיתוח ואיכות חיים, המאזנים בין שלושה המרכיבים העיקריים לצד הצמיחה הדמוגרפית העולמית: כלכלה ,סביבה וחברה.

קצב הגידול הדמוגרפי בישראל עומד על כשלושה אחוזים, כך שבישראל בשנת 2050 צפויים להתגורר כ-17.5 מיליון איש. על כן, האתגר הגדול הוא המשך תכנון אורבני מושכל לעתיד לצד שמירה על הטבע והשטחים הפתוחים.

על בסיס נתונים אלו קיים תכנון ארוך טווח בישראל, המתבסס על תכניות ארציות, ביניהן תמ"א 1, תמ"א 35, תמ"א 31 כאשר מהותן התכנונית היא פיתוח אורבני עירוני. עם זאת בשנת 2003 התקבלה החלטת ממשלה "לתכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בישראל" ולפיה "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות– על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים". לפיכך, נוצרת מציאות המתנגשת בין צורכי תכנון ארציים

בבניית תשתיות בינוי ופיתוח לבין צורכי תכנון מקומיים סביבתיים.

קיימת ציפייה מוועדות התכנון והרגולציה לאשר תכניות בכפוף לתכנון בר קיימא, כזה שמתחשב בערכי הטבע והשטחים הפתוחים, אך דומה כי האינטרסים הפוליטיים גוברים לכאורה בקבלת ההחלטות התכנון והבנייה והאינטרס הסביבתי נדחק הצידה.

לפיכך עולות שאלות במערכת היחסים שבין הסביבה לאדם: מהם יחסי הגומלין האידיאליים המאזנים בין האדם לאדמה? מהו מקור האיזון? מהו קצב הפיתוח הנכון ביחס לשימור ערכי הטבע? בנקודת זמן זו, כאשר שאלות אלו עולות, התשובה לכך היא חד משמעית: "מאבק". פריחתם של מאבקים סביבתיים מזוהים לעיתים קרובות עם הפורום הירוק או ארגון סביבתי אחר אך זה המקום להדגיש כי  גם השלטון המקומי הוא שותף פעיל במאבקים ולעיתים אף מוביל אותם ביד רמה על מנת לשמר את הצביון של המרחב הכפרי אל מול דילמות התכנון.

דוגמא לכך ניתן לראות במחוז ירושלים, כאשר "הלב הירוק" היא התכנית התיירותית המובילה של מטה יהודה וגובלת עם ירושלים ובית שמש. המועצה נאבקה ועדיין נאבקת נגד אישורי תכניות כגון; "פיצלי שמן", שכונת "רכס לבן", תכנית מתאר בית שמש ובמסגרת וועדת גבולות הגדלת שטח מוניציפלי קירית יערים, אבו-גוש ובעיקר בית שמש.

לעניות דעתי, המתח המצוין בין תכנון, פוליטיקה ואינטרסים כלכליים יתקיים כל עוד אין שיח ברור ותקיף מצד הרגולציה לתכנון בר קיימא. תצורת פני שטח המדינה ומורכבותה האנושית והפוליטית גורמים לרשת התכנון להימתח על פי אינטרסים חזקים של פוליטיקה ותכנון ארצי ומחוזי, "המנצחים" את אינטרס התכנון המקומי. על כן "המאבק" המקומי חשוב על כל תוצאותיו בהעלאת מודעות ואכפתיות סביבתית, דמוקרטיה תכנונית, גיבוש ערכי יסוד ושיתופיי פעולה מקומיים.

אני גאה במטה יהודה ועל הדרך שעשינו ביחד כחלק מהמאבק ונמשיך לפעול ולעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על הבית.

* הנתונים מבוססים על חישובים ואומדנים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המסתמכים על סקרים ועל מקורות מנהליים.מועצה וועדה מקומית מטה יהודה.