"כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם" (שמות, כ"א, ב').

בהוראות התורה לגבי עבדים, הן בעבד עברי - לנהוג בו בטוב ולשחררו כעבור שנים אחדות, והן בעבד כנעני - המכה עבדו הכנעני וממיתו נענש במיתה, מוצא 'ספר החינוך' (מצווה מ"ב) יסודות להתוויית אורח חיי היהודי.

על הוראות התורה לנהוג בעבד עברי בכבוד וברחמים הוא כותב: "שרצה הא-ל, שיהיה עמו ישראל אשר בחר עם קדוש, מלא ומעוטר בכל מידות טובות ומעולות, כי מתוך כך תחול הברכה עליהם. והחסד והרחמים - מן המידות המשובחות שבעולם, ועל כן הזהירנו לרחם על אשר הוא תחת ידינו ולגמול לו חסד".

על הוראת התורה להמית אדון אשר הרג את עבדו הכנעני, הוא כותב (מצווה נ'): ושורש מצווה זו - שרצה הא-ל לעקור מתוך אומתו הקדושה רוע הלב והאכזריות הגדולה. ועל כן ציוותה, שכל מי שיגבר עליו כעס גדול כל כך, שיכה הכאת מוות עבדו שהוא בביתו ואין לו מושיע - שימות העושה זה".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך י"ז, שבט תשס"ט, עמ' 258

סרטון קצר מאת יהודה גובני לרגל ראש חודש אדר ולזכר שבע הבנות מבית שמש הי"ד אשר נרצחו על קדושת השם, העם והארץ ב'אי השלום' בנהריים והשבוע יחול יום השנה ה-24 לרציחתן. לצפייה: לחצו כאן

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך