הפנטזיה המורבידית לרכישת ביטוח חיים רגע לפני המוות התגשמה הלכה למעשה בתביעת ביטוח שהוגשה לאחרונה ע"י עוה"ד רפאל אלמוג ממשרד עורכי הדין אלמוג-שפירא. 

התביעה הוגשה בשמה של אלמנה נגד חברת הביטוח , אשר קיבלה את בעלה המנוח (61) למסגרת ביטוח החיים וזאת פחות משלושה שבועות לפני שהתגלה בגופו סרטן סופני מסוג קרצינומה אנאפלסטית ממקור לא ידוע. כעת לאחר מותו, מסרבת חברת הביטוח לשלם לאלמנה את התגמולים המגיעים לה, וזאת בטענה כי בעלה המנוח הסתיר במזיד את דבר מחלתו. 

על פי התביעה, רכש המנוח פוליסות ביטוח חיים, ונדרש לחתום על הצהרת בריאות כדי להצטרף אליהן. מספר ימים לאחר שחתם על הצהרת הבריאות הוא ביצע CT בטן, לאחר שעבר גם אולטרסאונד כליות ודרכי שתן, בשל תלונות על ירידה בתאבון, ירידה דרסטית במשקל, בחילות וכאבים בבטן ובמותניים. תוצאות הבדיקות התקבלו שבועות לאחר שחתם על הצהרת הבריאות, שעה שהיה מאושפז בבית חולים, עקב חשד לדלקת ריאות. במסגרת בירור רפואי מקיף שעבר בבית החולים, אובחן כסובל מסרטן גרורתי. כחודש לאחר שחתם על הצהרת הבריאות, נפטר המנוח. 

לאחר מותו פנתה אלמנתו לחברת הביטוח בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח שלהם היא זכאית מכוח הפוליסות, אך נדחתה בטענה להפרת חובת הגילוי מצד בעלה המנוח. במכתב הדחייה טוענת חברת הביטוח, כי המבוטח השיב בשלילה על השאלה האם אובחן עם גידול ממאיר או טרום ממאיר. 

עו"ד אלמוג טוען כי התנהלותה זו של חברת הביטוח, מהווה "ניסיון נואל להתנער מחבותה החוזית והחוקית, תוך סטייה מהנחיות המפקח על הביטוח או פסיקת בתי המשפט, ויש בה משום הפרת הוראות קוגנטיות בחוק חוזה הביטוח וכן הפרת חובת תום הלב". לדברי עו"ד אלמוג, "מן הסתם השיב המנוח בשלילה על השאלה בהצהרת הבריאות  באם אובחן במחלה ממארת, וזאת משום שבעת ההצטרפות לביטוח  לא ידע שיאובחן תוך תקופה קצרה במחלה". בעוד שבחברת הביטוח מייחסים למנוח הסתרה במזיד, גם עוה"ד אלמוג טוען להתנהלות חסרת תום לב – אך דווקא מצד חברת הביטוח. 

בתביעה אותה הגיש הוא מבקש מבית המשפט שיורה לחברת הביטוח לשלם לאלמנה את מלוא תגמולי ביטוח המגיעים לה מתוקף פוליסת הביטוח אותה רכש המנוח, בסך 400,000 שקלים, בתוספת ריבית והצמדה.  כמו כן מבקש עו"ד אלמוג מבית המשפט כי ישית על חברת הביטוח ריבית עונשית מיוחדת בשיעור המקסימלי בהתאם לחוק חוזה הביטוח – וזאת בעקבות התנהלותה חסרת תום הלב. 

התביעה נדונה בימים אלה בבית משפט השלום בתל אביב.

עו"ד רפאל אלמוג (בתמונה; צילום: אופיר הייב) https://www.rlaw.co.il הינו שותף מייסד במשרד עורכי הדין אלמוג – שפירא, המתמחה בביטוח, נזיקין ורשלנות רפואית, מרצה לדיני ביטוח בפקולטה למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל ויועץ משפטי ללשכת סוכני הביטוח בישראל בתחום הבריאות והסיעוד.