חולים פעילים בבית שמש - 1183
מאומתים היום - 66
סה"כ מחלימים - 4327
החלימו היום - 100
גידול בשלושה ימים - 582
גידול בשבעה ימים - 789

בברכת פתקא טבא ושבוע טוב.