דודו עשור:

"למרות הניסיונות בתקופה הקשה שעובר עמנו, בשבח והודיה לה׳ יתברך, נשואים".