"עניי עירך קודמים" – עמותת ובנה, היחידה המסייעת לכלל המגזרים בעיר, בסיוע כלכלי נרחב במהלך כל השנה! 

היו שותפים ותרמו את פדיון הכפרות למשפחות נזקקות: 

https://secured.israeltoremet.org/donate/makedonation?MakeDonation=1&AmutaGovId=580443588