"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא" (דברים, ל"ב, ד').

לפעמים אנו רואים, אמר ה'חפץ חיים' זצ"ל (בפירושו על התורה), צדיק וירא שמיים הנאלץ להזדקק לחסדי הבריות כדי לכלכל את עצמו ואת בני ביתו. ואנו תמהים, מדוע אין ה' מעניק לו מעט מאוצרותיו הבלתי נדלים?

משל למה הדבר דומה? לגביר שבנו יחידו חלה, ולאחר שנלאו הרופאים למצוא מזור למחלתו, הופקד בידי פרופסור מומחה להתחקות אחר שורש מחלתו, ואכן החלים כתוצאה ממרקחת מיוחדת שהכין הרופא. בטרם יצא הרופא הוא הזהיר את האב, כי אסור לבן לאכול בשר שיש בו שומן בשום אופן.

באחד הימים הוצרך האב לצאת את הבית לימים אחדים והוא הורה לאשתו שתשמור על בנם יחידם מכל משמר, לבל יגיע לפיו בשר עם שומן. אך בשבת האם לאכול ארוחת צהריים, התגרה הבן מריח התבשילים, חטף תתיכת בשר ואכלה. תוך זמן קצר נפל הבן למשכב, וכששב האב, מצא את בנו מפרפר בין חיים למוות. בתחנונים ובבכיות התחנן לפני הרופא שייאות לשוב ולרפא את בנו, ולאחר מאמצים רבים הצליח הרופא לייצב את מצבו, ואט אט התאושש הבן ושב לאיתנו.

פעם אחת נערכה בית האב סעודה גדולה, ולהפתעת כל הנוכחים, לא הניח האב לבנו להיכנס לחדר שבו נערכה הסעודה המפוארת. התפלאו האורחים על הנהגתו המוזרה של האב, ואף היו שראוה כאכזריות לאחר שהאב לא שעה לתחנוני בנו להשתתף בסעודה. רק האב ידע כי הוא מרחם על בנו אהובו...

עלינו לדעת, כי כך היא הנהגתו של ה' בעולם: פעמים הוא מונע שפע מהצדיק, לטובתו. ואם כי אמנם איננו מבינים, אך אנו מאמינים בלב שלם שהוא לטובתו, כי צדיק וישר הוא, ואל לנו להתרעם חלילה על הנהגתו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ', תשרי תשע"ב, עמ' 25-26.

סרטון קצר לפרשה מאת ראשת העיר, ד"ר עליזה בלוך.