מאומתים היום: *107*
ס"ה חולים פעילים בעיר: *938*
גידול במס' החולים בארבעת הימים האחרונים: *297*
גידול בשבעה ימים: *643*
ס"ה מחלימים: *3992*
החלימו היום: *87*

*ס"ה פונו להחלמה במלוניות: 130. עוד 19 חולים נוספים ממתינים לפינוי*

פילוח מס' חולים פעילים לפי שכונות:

הקריה החרדית: ס"ה חולים בפועל: *125* - ס"ה בתוך השכונה: *92*

חפציבה: חולים בפועל: *21* - ס"ה בשכונה: *13*

יפה נוף: חולים בפועל: *31* - ס"ה בשכונה: *22*

רמה ג': חולים בפועל: *121* - ס"ה בשכונה: *87*

רמה א': חולים בפועל: *332* - ס"ה בשכונה: *270*

רמה ב': חולים בפועל: *73* - ס"ה בשכונה: *58*

העיר הוותיקה: חולים בפועל: *223* - ס"ה בשכונה: *198*