המרכז לדיאלוג קהילתי וגישור פועל במסגרת אגף הרווחה והשירותים החברתיים של המועצה האזורית מטה יהודה. המרכז מטפל במספר מישורים. הראשון הוא גישור בקהילה. לאורך כל השנה התקיימו גישורים רבים ברחבי המועצה במושבים ובקיבוצים בתחומים שונים, ביניהם סכסוכי גבולות, סכסוכי רעש, סכסוכים בנוגע לכלבים ועוד.

המרכז מטפל גם בגישור משפחתי. בעקבות הקורונה חלה עליה במספר פניות של תושבים בתחום סכסוכים ומחלוקות במשפחה, לשם כך עמדו לרשותם צוות מגשרים מקצועיים המתמחים בגישור משפחתי. הופעל קו חם בתקופת הקורונה, אשר נתן מענה ראשוני מרחוק לסכסוכים במשפחה, אחרי הגל הראשון של הקורונה וכשהסגר נפסק – מרכז הגישור המשיך בעבודת הגישור במשפחות אלה.

התקיים גם גישור בן ממשיך, שנותן מענה הולם למשפחות בתחום ירושות, נחלות וסוגיית בן ממשיך. המרכז מטפל גם בתיקי תביעות קטנות, כאשר בשנת תש"פ התבצעו עשרות גישורים בתחום תביעות קטנות, אשר מופנים על ידי בית המשפט. מרכז הגישור במטה יהודה הוכר כמרכז המאושר על ידי בתי המשפט לביצוע גישורים בתיקי תביעות קטנות.

במסגרת הדיאלוג הקהילתי הופעלה תכנית דיאלוג בין נשים יהודיות וערביות ומשלחת של נשים ייצגה בכבוד את המועצה בדרום אפריקה. הנשים הופיעו בפני קהילות יהודיות, נוצריות ומוסלמיות, הציגו מודל ייחודי של קידום דיאלוג בין נשים במרחב המועצתי והופיעו בדיונים שונים בפני קבוצות רבות.

בשנה החולפת הוכפל מספר המגשרים המקצועיים במטה יהודה, אשר עושים את מלאכתם בהתנדבות. במרכז לדיאלוג קהילתי ולגישור מתנדבים 10 מגשרים מוסמכים, כאשר 7 מהם הגישו מועמדות להיכלל ברשימות המגשרים הארצית של הנהלת בתי המשפט והם קיבלו אישור על כך והם נכללים ברשימות המגשרים הארצית. "זהו כבוד גדול למטה יהודה והכרה מקצועית לרמה והניסיון של המגשרים במטה יהודה", אמרו במרכז הגישור.

ראש המועצה ניב ויזל: "אנשי המקצוע שמפעילים את מרכז הגישור הקהילתי עושים עבודת קודש ונותנים מענה רחב לתושבים ובנושאים מגוונים. ישר כוח ושנה טובה לצוותים המקצועיים".