דוברות המשטרה (ירושלים):

בשל קיום התפילות תוך שמירה על התקנות לשעת חרום, המשטרה תאפשר הגעה לרחבת הכותל המערבי רק למי שקיבל ויציג אישור כניסה שניתן ע"י הקרן למורשת הכותל.

המשטרה קוראת לציבור, להימנע מהגעה לרחבת הכותל המערבי, כלל הצירים המובילים למקום יסגרו לתנועה ותימנע כניסת בלתי מורשים.

תמונה ארכיון.