חולים פעילים: 627

היום נוספו : 6 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 155

גידול בשבוע האחרון: 304

סה"כ מחלימים: 1766

פונו להחלמה במלונות: 170

ממתינים לפינוי: 1

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.