מתוך הפרשה: "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה' אלוקיך, ללכת בכל דרכיו  ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים, י', י"ב).

על פסוק זה אמר רבי חנינא (ברכות, לג:): "הכול בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שנאמר 'ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה", כל ההשפעות שבעולם נמצאות בידיו של הקדוש ברוך הוא, חוץ מיראת שמיים התלויה בידי האדם לבדו שנאמר "ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך, כי אם ליראה". יראת ה' היא מעמך, מתוכך.

האדמו"ר מאלכסנדר, רבי חנוך העניך הכהן, היה אומר: צאו וראו מה מוזר מנהג העולם. על פרנסה, שכל כוהל היא בידי הזן ומפרנס לכל, הם טורחים ועמלים כל ימי חייהם, וכשמשיגים הם ממנה מה שמשיגים, מתפארים ואומרים 'כוחנו ועוצם ידינו עשה לנו את החיל הזה', ואילו על יראת שמיים, שהיא כולה אך ורק בידם, עליה הם מסתפקים בתפילה, מרמים את עצמם כאילו אפשר להיות ירא שמיים ללא מאמצים ויגיעה.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ע"ב, אב תשע"ג, עמ' 182.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך