בשנת הלימודים תשפ"א יפתחו בבית הספר חטיבה צעירה, הכוללת שתי כיתות גן, האחת כיתת טרום חובה והשניה גן חובה ובנוסף אליהם כיתה א'. 

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך:

"צעירי בית שמש והסביבה בני הציונות הדתית בחרו להוביל קהילה ולהיות חלק ממוסד חינוכי המושתת על חדשות פדגוגית , למידה רב גילאית ובעיקר צוות חינוכי מגוייס למטרה. אין לי ספק שבית הספר יגדל ויתרחב ויהווה אבן שואבת למשפחות שיעתיקו את מקום מגוריהם לבית שמש".