חולים פעילים: 708

היום נוספו : 67 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 118

גידול בשבוע האחרון: 415

סה"כ מחלימים: 1456

פונו להחלמה במלונות: 168

ממתינים לפינוי: 8

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.