מפקד כוחות כב"ה בשריפה טפסר משנה ראובן (דובצ'ק) יצחק מדווח מהשריפה:

"בשטח יש ריבוי מוקדי אש  דבר האופייני להצתות, וכי כל העת נדלקים מוקדים חדשים סביב הכוחות.
מוקדים אלו מסכנים את שלום לוחמי האש הנאבקים בלהבות בחום הכבד בכדי להגן על תושבי האזור."

עוד נמסר מהכוחות בשטח:
"כי בתקופה האחרונה, אזור זה והיער שבתוכו, הוצתו מספר רב של פעמים ונזק גדול נגרם מהאש לטבע לצומח ולחי."

יצויין, כי רק בזכות הטיפול המהיר והמקצועי של לוחמי האש מתחנות בית שמש ומחוז ירושלים, נמנעה עד כה פגיעה קשה באזרחים המתגוררים בסמוך, בבתיהם וברכושם.


אודי גל-דובר כב"ה מחוז י-ם.