חולים פעילים: 518

היום נוספו: 70 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 175

 גידול בשבוע האחרון: 299

סה"כ מחלימים: 588

פונו להחלמה במלוניות: 118

ממתינים לפינוי: 15

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.