ראש העיר על הישיבה:

"קיימנו היום סגנית רהע רינה הולנדר, הממונה על תחום הרווחה,  ואנוכי ישיבת עבודה עם מנכ"ל משרד הרווחה אביגדור קפלן. 

הצגנו בפניו את הצרכים של העיר. שמענו מנכ"ל המאמין  בעיר בית שמש ובתהליכים שעוברים בעיר.

סיכמנו על המשך קשר רציף בין עיריית בית שמש למשרד הרווחה לצורך המשך קידום נושאים משותפים". 

בתמונה אביגדור קפלן. פייסבוק ראש העיר.