חולים פעילים: 456

היום נוספו : 34 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 129

 גידול בשבוע האחרון: 272

סה"כ מחלימים: 580

פונו להחלמה במלוניות: 113

ממתינים לפינוי: 21. 

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.