החל מהיום, יום שישי (10.7.20) בשעה 13:00 השכונות הבאות בערים ירושלים ובית שמש הוכרזו כאזורים מוגבלים: ירושלים - שכונות רוממה, קריית צאנז ובעלז וקריית מטרסדורף. בעיר בית שמש - שכונות נחלה ומנוחה וקנה הבושם.

תנועת הנכנסים והיוצאים מהשכונות תוגבל על מנת למנוע התפשטות הנגיף.

בתוך השכונות יש לפעול בהתאם להנחיות לריחוק חברתי של משרד הבריאות ובכלל זה עטיית מסכה בשטחים ציבוריים.

*על מנת לאכוף את הגבלות התנועה, תקים המשטרה מחסומים בדרכי הגישה לשכונות, המחסומים יאוישו בשוטרי משטרת ישראל, שימנעו תנועה לא הכרחית*. 

*בנוסף יפעלו שוטרי משטרת ישראל בכוחות מתגוברים בתוך השכונות על מנת לסייע לתושבים ולאכוף את ההנחיות במטרה להבטיח את בריאות התושבים ולמנוע את התפשטות הנגיף*. 

*על פי התקנות לשעת חירום (נגיף קורונה החדש/אזור מוגבל), התש"ף 2020 שנקבעו על ידי הממשלה -*

*רשאים לצאת מהאזור המוגבל למטרת:*

▪️קבלת טיפול רפואי שלא ניתן לקבל באזור המוגבל.

▪️הליך משפטי שמחייב נכוחות מחוץ לאזור המוגבל.

▪️הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

▪️העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד.

▪️שוטרים, אנשי צוות רפואי או חיילים תושבי הישוב במסגרת תפקידם.

▪️בנוסף ניתן לצאת לצורך חיוני אחר כגון עבודה חיונית לאחר קבלת אישור מ- *רח"ל* - רשות חרום לאומי. 

*פניה לרחל לקבלת אישור מבוצעת בטלפון *104*.

*רשאים להיכנס לאזור המוגבל:*

▪️תושבי האזור המתגוררים בו בדרך קבע.

▪️כניסה לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת.

▪️העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד.

▪️בעלי תפקידים לצורך ביצוע עבודתם של כוחות ההצלה (כב"ה, מד"א, משטרת ישראל, צה"ל),  צוותים רפואים ועובדי רפואה, עובדים סוציאלים, עובדי רווחה, עיתונאים נושאי תעודת לשכת העיתונות או איגוד העיתונאים.

▪️בנוסף ניתן להיכנס לצורך חיוני אחר כגון עבודה חיונית *לאחר קבלת אישור מ- *רח"ל* - רשות חרום לאומי. פניה לרחל לקבלת אישור מבוצעת בטלפון *104* בעברית ובערבית.

*בשונה מבעבר, ישנן מגבלות נוספות החלות על יציאה ממקום המגורים בתוך האזור המוגבל, כפי שקבוע בחוק. (ניתן להתעדכן באתר משרד הבריאות.)*

*שוטרי משטרת ישראל יפעלו על מנת לסייע לתושבים לקיים את הנחיות משרד הבריאות ולהבטיח את בריאות התושבים. התושבים נדרשים להקפיד על קיום ההנחיות, להימנע ממגע ולשמור מרחק זה מזה, לא להתרחק מהבתים יותר מהמרחק המותר למעט הצטיידות במזון או תרופות, להימנע מכל התקהלות ולהקפיד על עטיית מסיכות במרחב הציבורי.*

ניתן להיכנס למטרות אחרות לאחר קבלת אישור מרח"ל (רשות חרום לאומית) בטלפון  104.

 *נשמעים להנחיות - מצילים חיים*.

מידע נוסף ניתן לקבל במוקד *110 של משטרת ישראל*

*דוברות המשטרה (ירושלים). 

תמונה ארכיון. דוברות המשטרה.