בואו לקיים מצוות השלמת מיניין, בהלוויתה של גולברג אנה ז"ל, שתתקיים היום בשעה 13:00, בבית העלמין המקומי. 

תבורכו מפי עליון. יהי זכרה ברוך.