אזור המועצה האזורית מטה יהודה מאופיין בטופוגרפיה מורכבת ובחורש טבעי ויערות המכסים שטח רב. מאפיין זה מעלה את הסיכון לנפש והרכוש עקב התפרצות שריפות. כלקח מהשרפות בשנים האחרונות, המועצה מבצעת בימים אלו היערכות מוקדמת לקראת הקיץ, אשר צפויות בו שריפות בעקבות משקעי החורף, כמות העשבייה והצימוח הנרחבים באזור. המועצה פועלת בכדי למזער את הסכנה ומפיצה המלצות מרכזיות להערכות לקיץ.

כמו כן, התקיימה פגישה עם מפקד תחנת הכיבוי בית שמש להקמת צוותי כיבוי ביישובים (מתנדבים שיעברו הכשרה עם כיבוי אש ולמערך ה-GIS של המועצה) והתקיימו פגישות ביישובים ועם קק"ל בנושא. לצד כל אלו, המועצה מקיימת מבצעים ותרגולים עם משטרת ישראל וכוחות הכיבוי וההצלה והיא תמשיך להפעיל אוטובוס חפ"ק, אשר יאפשר למועצה להתנהל מול גורמי החירום בצורה מיטבית ומסודרת.

המועצה מדגישה כי, בפרוץ שריפה, יש לפעול מיד לכיבוייה ובמקביל להזעיק את שירותי הכבאות בטלפון 102. בדיווח יש לציין מיקום מדויק של השריפה, סוג השריפה, ממדיה, דרכי גישה למקום וחבירה עם אדם שיקבל את כוחות הכיבוי ויכוונם למקום. במקביל יש לדווח למוקד המועצה בטלפון 8108*. כמו כן, אין להבעיר שריפה יזומה בימי שרב ורוחות.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל: "בימים אלו אנו נערכים לקיץ חם נוסף ומבקשים את שיתוף הפעולה של הציבור בהיערכות לתקופה זו. בימים ובשבועות הקרובים יבוצעו פעולות אשר מטרתן למנוע פגיעה ברכוש ובנפש, ומתוך מחויבות עמוקה לשמירה על שטחינו ועל איכות הסביבה באזור".