בלעם נשכר על ידי מלך מואב לקלל את עם ישראל. לשליחי המלך הוא אומר "אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי ה' אלוהיי לעשות קטנה או גדולה" (במדבר, כ"ז, 20).

לכאורה מתגלה בפסוק זה כמתגבר על יצרו: אפילו אם בלק ייתן לי מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי ה'...

יצא צדיק?....

אם נתבונן בדבריו המפורסמים של רבי יוסי בן קיסמא (אבות, פרק ו', משנה ט'), נבין היטב מי היה בלעם. רבי יוסי בן קיסמא השיב למי שניסה לשכנעו שיעבור למקום שאין בו תורה: "בני, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה", כל הכסף והזהב שבעולם!

רבי יעקב קמינצקי בספרו 'אמת ליעקב', כות כי בלעם מה אמר- "אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב". הוא סייג את דבריו לכמות מוסימת שבעבורה אין משתלם לו להמרות את פי ה' - בית מלא כסף וזהב. אולם, אם ייתן לו בלק שניים או שלושה בתים מלאים כסף וזהב, עשויה החלטתו להשתנות.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורת הדף היומי', כרך נ"ט, תמוז תשע"ב, עמ' 155.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;