מאחר ומערך ההסעות עבור ילדי כיתות א'-ד' שהוסעו במהלך השנה מרחבי המועצה, בית שמש וירושלים, אשר אינם במיפוי משרד החינוך אינן מתוקצבות, הוחלט על ידי ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל להמשיך ולממן את כלל ההסעות לבתי הספר הספר של החופש הגדול החל מיום ראשון הקרוב. המהלך נובע מהשלכות נגיף הקורונה והמועצה איננה מעוניינת להביא לנטל כלכלי נוסף על הורי הילדים המשתתפים בתכנית הקיץ לצד יצירת המשכיות של למידה לאור פגיעת הקורונה בשגרה הלימודית. מערך ההסעות יופעל החל מיום ראשון הקרוב.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "אנו קשובים לשטח ולכן, המועצה קיבלה החלטה שההסעות שאינן במיפוי משרד החינוך ימשיכו להיות ממומנות על ידי המועצה. טובת הילדים היא בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו מקווים שמהלך זה יקל על ההורים במהלך הקיץ הקרוב".