בעקבות העלייה במספרי הנדבקים בנגיף הקורונה, המועצה האזורית מטה יהודה החלה להתריע בפני התושבים על הסכנות הכרוכות באי חבישת מסכה וחידדה את ההנחיות. לאחר החלטת קבינט הקורונה קבינט לחדש הגבלות מסוימות המועצה יצאה בקריאה לשיתוף פעולה מצד תושבי האזור על מנת למנוע את סימון המועצה בתור "שטח אדום" וביקשה לחזור ולהקפיד על ההנחיות, קלות כבחמורות. המועצה תמשיך כמובן לעדכן בהתפתחויות ומבקשת בכל לשון של בקשה להקפיד על ההנחיות כולן למען בריאות תושבי הסביבה.

להלן תמצית ההנחיות החדשות כפי בפורסמו בתאריך 29.6.2020:

- בריתות והלוויות יוגבלו -ל-50 איש

- התקהלויות ובתי תפילה יוגבלו ל-50 איש

- אולמות אירועים יוגבלו ל-250 איש בשטח פתוח, עד 100 איש בסגור

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "אנחנו נמצאים בעיצומו של הגל השני של נגיף הקורונה. לצערנו, המאמצים הלאומיים שהופעלו על מנת להאט את קצב ההדבקה לא החזיקו מעמד ועל כן אנו מאולצים לקחת צעדים משמעותיים אחורה. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של התושבים בזמן זה על מנת לשמור על מטה יהודה בריאה ובכדי שנוכל למנוע את התפשטות הנגיף באזורנו".