לקוח לשעבר של אחת מחברות הסלולאר הגיש נגדה, לפני מספר חודשים, תביעה ייצוגית, באמצעות עו"ד צביאל מוסקוביץ', בטענה כי החברה גובה תשלום כפול על כרטיס חכם (SIM), שהושאל ללקוחותיה במסגרת הטבת החברה..  החיוב, נטען בתביעה, מתבצע פעמיים: הן בגין הנפקת הכרטיס במעמד ההצטרפות, והן במעמד סיום ההתקשרות, אם אינו מוחזר לחברה. 

בכתב הגנתה טענה חברת הסלולאר, כי ערכה בדיקה מקיפה, ממנה עלה כי נפלה טעות נקודתית בעניינו של מגיש התביעה, שנבעה ככל הנראה מהעובדה ששני הקווים שבבעלותו שימשו בשתי תוכניות שונות – האחת במסגרת תוכנית ההטבה האמורה, והשנייה לא.  לפי גרסתה, בדיקה רוחבית אותה ערכה העלתה, כי 1,102 לקוחות בלבד סבלו מחיוב כפול, מאחר שבמהלך ההתקשרות עם החברה היו מנויים על תוכנית שכללה את ההטבה, ובפועל חויבו בגין אותו כרטיס חכם פעמיים. הנזק הכולל לקבוצת הנתבעים, לגרסת חברת הסלולאר, עמד על כ-43 אלף שקלים.

בהסכם הפשרה נקבע, כי הלקוחות הנפגעים מהחיוב הכפול שנותרו מנויים פעילים של חברת הסלולאר יפוצו תוך 60 ימים ממועד קבלת הפשרה. הפיצוי יינתן באמצעות זיכוי החשבון החודשי, אך החברה תהיה רשאית לקזז את סכום הפיצוי מיתרת חובה – אם קיימת ללקוח. חברת הסלולאר טענה כי קיים קושי מעשי לאתר מנויים שסבלו מחיוב כפול, אך  אינם נמנים יותר על מנוייה, ולפצותם באופן ישיר. כמו כן טענה החברה לנזק שונה בין הלקוחות הללו – כאשר מנגנון האיתור והחישוב עתיד להיות מסורבל ביותר. 

לפיכך נקבע בפשרה, כי יתרת הסכום הכולל לחברי קבוצה זו תועבר על ידי חברת הסלולאר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, לא יאוחר מ- 45 ימים ממועד תשלום סכום הפיצוי למנויים הפעילים. בנוסף, התחייבה חברת הסלולאר לבטל את ההטבה ולא לגבות יותר תשלום בגין כרטיס חכם בתום ההתקשרות. כמו כן, נקבעו בפשרה גמול למגיש התביעה הייצוגית ושכר טרחת עורכי דין. 

השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי מחוז מרכז לוד קיבלה לאחרונה את הסכם הפשרה ונתנה לו תוקף של פסק דין.

עו"ד צביאל מוסקוביץ' (בתמונה; צילום: סטודיו פוטוגנים) ממשרד עורכי הדין שוורץ את מוסקוביץ' ושות' https://www.smlaw.co.il/   עוסק בתביעות ייצוגיות, הדין האזרחי מסחרי ודיני מקרקעין.