אמש קיבלו הורי תלמידי ביה"ס הודעה כי הבוקר הלימודים בביה"ס הדסים, יתקיימו כסדרם. 

הערב תתקבל הודעה בדבר המתחם לבדיקות. יזומנו לבדיקות, התלמידים שנחשפו לחולה החיובית וקיבלו על כך הודעה מקופות החולים.