עם הזכייה בקול קורא גויס צוות מתכננים רב תחומי הכולל אדריכלי נוף, יועץ אקולוגי, הידרולוג ועוד. עם התקדמות הליך התכנון הוחלט בשיתוף רשות ניקוז שורק לכיש, להגיש את הפרויקט לתחרות תכנון בינלאומית לתכנון נחלים מטעם קרן יד הנדיב.
נחל שורק זכה להגיע לשלב הגמר בתחרות שכללה ארבעה שלבים, וכעת נמצא בשלבי שיפוט סופיים.

בשיתוף פעולה אזורי נפתח את מרחב הנחל לפארק אקולוגי ייחודי. צפו באחד ממשאבי הטבע החשובים ביותר שלנו. חובתנו לדאוג לעתידו 

לצפייה בסרטון