אמש הורי התלמידים קיבלו הודעת עדכון מהמועצה האזורית מטה יהודה:

אמש נודע כי תלמידת ביה"ס היסודי 'הדסים' נמצאה חיובית לנגיף הקורונה ובהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות  ביה"ס לא יפתח היום ג' 23.6.2020, הודעה לגביי אורך תקופת הסגירה תישלח להורים בהמשך. הלמידה תתבצע כלמידה מרחוק. 

התלמידים מתבקשים להקפיד על ריחוק מניעתי וזאת עד להודעה חדשה.

רשימת התלמידים, אנשי הצוות וילדי ההסעה הועברו למשרד הבריאות וקופות החולים לתאום בדיקות.

כמו כן, צויין במכתב, כי כל מי שידרש להיכנס לבידוד או שידרש לבדיקת קורונה, יקבל על כך הודעה, ממשרד הבריאות וקופות החולים.

המועצה תפתח מתחם בדיקות ביה"ס הדסים/צורים, בשיתוף מד"א וקופות החולים.