במוקד העשייה החינוכית של עירית בית שמש לקראת שנת הלימודים הקרובה תעמוד החלפת הבעלות בבתי הספר "דביר ו"שחר" מרשת אמי"ת לרשת עתיד.

הנהלת רשת עתיד יחד עם מנכ"ל העיריה, הגזבר ומנהל אגף החינוך נפגשו לפגישת התנעה לקראת כניסתה של רשת עתיד לניהול והפעלת בתי הספר בעיר.

רשת עתיד מינתה מטעמה גורם מתכליל אחד אשר מנהל את תהליך קליטת המשימה באמצעות רשימות מסודרות בתחומי הפדגוגיה, תשתיות, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ועוד.

אייל קרמר, מנכ"ל רשת עתיד: " מינוי מלווה פדגוגי צמוד לתהליך של קליטת בתי הספר יאפשר לנו לבצע בקרה על כלל המשימות וביצוען בהתאם ללו"ז שהוגדר במטרה להתחיל את שנת הלימודים בצורה המיטבית ביותר לשביעות רצון הרשות, צוותי ההוראה וההנהלה בבתי הספר, ההורים ולמען עתיד בני הנוער".

רשת עתיד רואה חשיבות רבה בחיזוק תחושת השייכות של הצוותים, התלמידים, ההורים והקהילה לעשיה החינוכית בעיר. מתוך כך כבר נפגשו מנכ"ל הרשת, אייל קרמר יחד עם ראש העיר, הגב' עליזה בלוך עם כלל צוותי ההוראה והמנהלה בתיכון וכן התקיימה פגישת עדכון נעימה עם הנהגת ההורים.

כל המפגשים נעשו בנוכחות ראש מינהל פדגוגיה, ראש מינהל משאבי אנוש ברשת חינוך עתיד ובשיתוף מנהל החינוך העל יסודי בעיריה ומנהלי בתי הספר. חשיבות מפגשים אלו הינם בין הייתר לחזק אצל כלל צוותי החינוך והמנהלה את הביטחון כי רשת עתיד תשמור על זכויות העובדים במלואם.

ראש העיר, הגב' עליזה בלוך: "אנו מקבלים בברכה את רשת 'עתיד' בעיר בית שמש. רשת 'עתיד' מובילה את ההתחדשות החינוכית בעיר. אין לנו ספק במחויבות של רשת עתיד לשליחות החינוכית שנטלה על עצמה. אני מבקשת לנצל את ההזדמנות להודות לרשת אמי"ת על עשרות שנות פעילות בעיר".

בתמונה אייל קרמר, מנכ"ל רשת עתיד.