העתירה הוגשה בתאריך י"ב בניסן, תש"פ 4.6.20. בעתירה נטען כי היקף עבירות הבנייה הוא של כ-9,500 מ"ר מתוך מבנה העולה על כ-25 אלף מ"ר.

עוד צויין בעתירה כי זהו מקרה חריג שבו מתכננת המחוז עותרת לביהמ"ש נגד החלטה של ועדת ערר, מקרה דומה אירע בעבר, אגב בנייה של חנות "איקאה" בראשון לציון ובמקרים בודדים נוספים. אך על דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), ארז קמיניץ, אין מנוס מנקיטה בדרך פעולה זו, כיוון שתוכנית שחוסר החוקיות שלה הוא כה חמור מחייב נקיטה בצעדים חריגים כדוגמת עתירה זו.

בעתירה הוגשה באמצעות עוה"ד יואב דור, מורן בראון ונדב ביננבאום, ובה נאמר כי חנות "איקאה אשתאול" הוקמה על שטח של כ-25 אלף מ"ר, שלפי תוכנית המתאר המחוזית ייעודו אזור תעשייה. במסגרת תוכנית קודמת, שהתייחסה למבנה מסחרי של כ-17 אלף מ"ר ואושרה בוועדה המחוזית, הוסתרו מהוועדה עבירות בנייה והיתרי בנייה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה יהודה, שלא היו תואמים לתוכניות שבתוקף והוסתרה הכוונה לשנות את התוכנית הזו באמצעות תוכנית נוספת, שסותרת את תוכנית המתאר המחוזית, ומצריכה אישור של הוועדה המחוזית.

הוועדה המקומית מטה יהודה, אישרה לאחר אישור התוכנית להקמת המבנה המסחרי, בהליכי בזק, תוכנית המכשירה את עבירות הבנייה ומגדילה את שטחי המסחר לכ-25 אלף מ"ר, תוך יצירת הפרדה מלאכותית, כך שחלק מהמבנה ישמש לכאורה לאחסנה ומשרדים, כאשר בפועל כל החנות כולה היא למטרת מסחר.

התוכנית החדשה אושרה, למרות שלא ניתן לה האישור הנחוץ של יו"ר הוועדה המחוזית, ואף שהיא סותרת את תוכנית המתאר המחוזית ובניגוד להוראותיה. מדובר במקרה של עבירות בניה חמורות בהיקף של כ-9,500 מ"ר שנבנו בניגוד לתוכניות ולאישורים, ובחלקם בניגוד להיתרים שניתנו.

בעתירה נכתב כי מדובר במקרה קיצוני של עבירות בנייה שביצוען מהווה פגיעה חמורה בעקרון שלטון החוק. זהו מקרה מובהק שבו הבנייה קדמה לתכנון, תוך הצבת עובדות בשטח, והתכנון לא נועד אלא להיות חותמת גומי כדי להכשיר את הבינוי שהוקם באופן פסול ואת המהלכים שקדמו לו.

עוד נכתב בעתירה כי הבנייה שבוצעה בשטח נעשתה תוך פגיעה חמורה בשלטון החוק ובשוויון בפני החוק. מעבר לפגיעה הקשה בחוק התכנון והבנייה ובנורמות תכנוניות שלהן כפופה התכנית, יש באישור התכנית משום מסר פסול ביותר הפוגע קשות במאבק ב "מכת המדינה" של עבריינות הבנייה. אישור תכנית שהוגשה על ידי חברה מסחרית גדולה ומכשירה בדיעבד עבירות בנייה בהיקף כה חמור וחריג מוביל לפגיעה באמון הציבור ובשוויון בפני החוק... וזאת בפרט כאשר אותם מוסדות תכנון נדרשים ויידרשו לדון בתכניות המבקשות להכשיר בדיעבד עבירות בנייה שבוצעו על ידי אזרחים פרטיים שלרוב מביאים בפני מוסדות התכנון תכניות המבקשות להכשיר בנייה בלתי חוקית בהיקפים מצומצמים לעין ערוך מאלו שהוכשרו במסגרת התכנית נושא העתירה ובהחלטת ועדת הערר. (פסקאות 4-5 בעתירה).  
 
אפרת אורן
דוברת מחוז ירושלים
אגף דוברות הסברה ותקשורת | משרד המשפטים.

תמונה שמשנט.