במהלך השנים האחרונות, כמות הגזם ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה גדלה באופן משמעותי ואיתה עלו גם עלויות הטיפול והובלת הגזם לאתר מוסדר. העומס על המשאיות היה רב והיכולת לתת מענה מיטבי לתושבים פחתה. בחיפוש אחר חלופה טובה יותר, אותרו במהלך השנתיים האחרונות שטחים בחמישה יישובים בהם רוכז הגזם מיישובים סמוכים, מקצצת גזם הועברה מאתר לאתר והשימוש בגזם היה מקומי ביישוב בו הוא נאסף. גם בחלופה זו נמצאו קשיים.

לאור זאת, איתרה מחלקת קיימות ואיכות הסביבה בניהולו של לוי עזיז, מנכ"לית המועצה יעל אברמן טאובין בשיתוף עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה ועם אגף ההנדסה  מגרש באזור התעשייה הרטוב שנמצא בבעלות המועצה אשר הוכשר כאתר גזם: הוצאו אישורים והיתרים מהגורמים הרלוונטיים ובאתר יותקנו גדר, שער, מערכת מים להפחתת אבק וצנרת לכיבוי אש. האתר החל לפעול באמצע חודש מאי ובקרוב יושלמו התשתיות הנדרשות. עובד מועצה יימצא שם במשך שעות היום ויקלוט את משאיות הגזם.

הגזם המקוצץ יינתן לוועדי היישובים המעוניינים בחיפוי של גזם בשטחים הציבוריים ביישוב שלהם, גנים, למוסדות חינוך ולתושבים שיוכלו להגיע ולקחת בכוחות עצמם את החומרים. המועצה מבקשת מכלל הגורמים המעוניינים לעשות שימוש בתוצרי המתחם לתאם את הגעתם למקום מראש.

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה: "אנו שמחים לבשר לתושבים על המהלך היוצא לפועל בימים אלו כחלק מהתהליך שעוברת המועצה על מנת להפוך לירוקה, מפרידת פסולת ומקיימת יותר. זהו צעד חשוב בדרך להקמת מועצה ירוקה ואנו גאים להמשיך ולקדם את התהליך".