הבוקר הוקם אוהל מיוחד לביצוע בדיקות לקורונה במתחם התחבורה של המועצה האזורית מטה יהודה.

העמדה נפתחה על מנת לבצע בדיקות לתלמידי בית הספר הר-טוב לאחר שנמצאה תלמידה חולת קורונה אתמול.

העמדה נפתחה בשיתוף פעולה עם קופות החולים וגורמי המועצה. סך הכל נבדקו 45 ילדים בעוד 90 ילדים הגיעו לבית הספר הר-טוב היום.