האם טייסים פטורים מלעמוד בהסדרי שהייה עם ילדיהם? בשאלה זו דנה לאחרונה כבוד השופטת סיגלית אופק מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב.

את התביעה הגישה גרושתו של טייס, שהתלוננה כי איננו עומד בהסדרי השהייה עם ילדיו כפי שנקבעו לו, וביקשה שבית המשפט יקנוס אותו ב-1,000 שקלים על כל הפרה של הסדרים אלו.

לדברי פרקליטת הטייס, עורכת הדין סיון כהן, "בהסכם הגירושין נקבע כי הטייס יתקיימו הסדרי שהות גמישים עם ילדיו עקב עבודתו, והאישה לא התלוננה על כך עד אשר העז הבעל לבקש הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות". 

לחיזוק עמדת הטייס, הציגה עו"ד כהן את תגובת חברת התעופה המעסיקה אותו. על פי תגובת החברה, כל הטייסים בה חתומים על הסכם אישי במסגרתו הוסכם כי ניתן להעביר לחברה שני תאריכים קשיחים בחודש שבהם הטייס מבקש שלא לטוס, ומעבר להם, חייב הטייס להתייצב לכל טיסה שאליה ישובץ. לאור זאת קבעה כב' השופטת אופק כי "יש ממש בטענתו של הנתבע לעניין התחשבות מוגבלת בבקשות לעומת סידור העבודה, וברור מאליו שבמקרה של התנגשות יכריע השיקול של המעביד – איוש טיסות".

השופטת אופק גם ציינה כי "עיתוי הגשת התביעה אינו נראה מקרי, ומעורר ספק לגבי המניעים העומדים מאחוריה, זאת במיוחד לאחר שבמשך מספר שנים מאז ניתן פסק הדין לגבי הסדרי הראייה בשנת 2014, הסתדרו הצדדים בכוחות עצמם, טוב יותר או פחות...". השופטת אופק קבעה בפסק דינה כי השיקול של פגיעה בקטינים המצפים לזמני שהייה קבועים אינו עניין שניתן להתעלם ממנו. עם זאת, על פי התסקיר לעמדת בנם של בני הזוג, "לא משנה לו שזמני השהות עם אביו אינם קבועים, מאחר שהוא רגיל לזה". משכך, פסקה השופטת, אין לייחס משקל רב לעניין זה.

השופטת ציינה בפסק דינה כי השיקול של שיבוש סדר החיים והתנהלות התובעת, הנושאת בעיקר נטל הטיפול בילדים, אף הוא אינו עניין שניתן להתעלם ממנו. עם זאת, קבעה, לכל אורך הדרך עמד על הפרק השיקול של התחשבות בעבודתו של הנתבע בגלל שפרנסתם של הקטינים מוטלת עליו. "לא התרשמתי כי עסקינן בנתבע שנותן קדימות לעבודתו על פני זמני השהייה כדי לאפשר לעצמו רמת חיים גבוהה, אלא בעיקר כדי לשלם את דמי המזונות שאינם ברף הנמוך אף לאחר שהופחתו", קבעה השופטת אופק. "משכך, גם משקלו של שיקול זה קטן יותר לעומת משקלם של שיקולים אחרים".

"אין חולק כי הנתבע לא תמיד עומד בזמני השהייה שנקבעו במועדם וכסדרם", ציינה השופטת אופק, "אך לאחר בחינת טענות הצדדים לא ראיתי לנכון לקבוע סנקציה כספית כפי שמבקשת התובעת". קביעה שכזו "תטה את המשקל לעבר שיקולים שמשקלם קטן יותר במערכת היחסים המשפחתית", פסקה השופטת. "לכן ולא בכדי נקבע מסלול אחר של הידברות בתיאום הורי, כדי שבסך הכללי תושג התוצאה של קיום מכסה של הסדרי שהייה".

השופטת אופק קיבלה את הצעת עו"ד סיון כהן לפיה הגבר יפנה למתאמת הורית חודש מראש בטרם קבלת לוח העבודה החודשי, לשם הסדרת לוחות הזמנים להסדרי השהייה עם ילדיו. השופטת קבעה עוד, כי כל עלויות המתאמת ההורית יוטלו על האב, ובמקרה של חפיפה בין ימי שהיית הילדים לטיסות, תפעל המתאמת ההורית להחלפת הימים בין ההורים.

לאור כל האמור הורתה כבוד השופטת אופק על מחיקת תביעת האישה, אך לפנים משורת הדין, ובמטרה שלא להסלים את הסכסוך, החליטה שלא להשית על האישה הוצאות משפט.

עו"ד סיון כהן (בתמונה; צילום: איליה מילינקוב) https://www.sivanc-law.co.il/  עוסקת רבות בתחום המעמד האישי ודיני משפחה, והרבתה לעסוק בשנים האחרונות בייצוג מתגרשים ומתגרשות בדיוני משמורת, חלוקת רכוש, מזונות והסכמי גירושין, בבית המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים.