כבר מעל חודשיים שאני מדבר ללא הרף על הקורונה כעל סימן משמעותי עבור האנושות. הקורונה הזאת חוללה שינויים אדירים ומקצתם מתחילים להתבהר לנו: הקורונה בודדה אותנו בבתים לזמן איכות עם המשפחה, לחשבון נפש שכמותו מעולם לא היה. הקורונה מחייבת אותנו להצטמצם ולעסוק בהכרחי בלבד וסוגרת עסקים לא חיוניים. הקורונה מחנכת אותנו לפתח יחס חדש לטבע ולעולם. בתקופה כה קצרה היא מוטטה עסקים מיותרים שהאנושות פיתחה בשבעים-שמונים השנים האחרונות, ובהדרגה אלה יקרסו מול עינינו וייעלמו.

במבט לרחוק, שאיפה נכונה צריכה להיות תואמת לשאיפת הטבע: להגיע למצב חברתי, כלל-עולמי, שבו עשרה אחוזים מהאנושות עובדים ומספקים את החיוני לכולם, והשאר, תשעים אחוז הנוספים באנושות, צריכים לשבת בחיק המשפחה.

כך או אחרת אין לנו מה לעשות עם מיליוני מובטלים ברחבי העולם, כבר לא יהיה מקום עבודה עבור כולם. הקורונה הייתה רק מכה קלה בכנף האנושות, בהמשך עלולות לנחות מכות נוספות. לכן חובה להתחיל וללמוד להתקשר לאחרים, להתחנך לאהוב את האחר כמו את עצמנו, להנכיח את התלות ההדדית.

כשצוללים פנימה אל כללות מערכת הטבע, מתגלה שהנגיף לא פועל רק ברמה ביולוגית אלא גם ברמה אידאולוגית, ברמה מחשבתית. הטבע האגואיסטי שלנו מפיץ נגיפים ללא הפסקה. איש לא רואה את מי אנחנו שונאים ודוחים, את מי אנחנו מתעבים ועל מי אנחנו מרכלים ומקטרים, אבל המחשבות השליליות שלנו על האחרים מזיקות יותר מכול. אותן עלינו לתקן. את היחס השלילי הזה. ואין מקום להיתמם, אם נתעמק היטב נגלה שכולנו כאלה, אגואיסטיים, ועלינו לעבוד עם האגו שלנו, להתעלות מעליו וללמוד לחיות יחד בשיתוף פעולה.

בעולם החדש, החזק שישרוד הוא מי שידע להתעלות מעל האגו ולפעול באהבת הזולת, בדאגה לאחר, באכפתיות לכולם – אדם אלטרואיסטי כזה שיעבוד על חיבור עם כולם, שיאמץ את הכלל ואהבת לרעך כמוך – הוא שישרוד, הוא יהיה החזק, המוצלח, הגדול שבדור. הוא לא יחוש שמץ של פחד, לא ירגיש כל הגבלה. אדם כזה יהיה נקי, חף מאגו, ויוכל להתקשר לכולם. כי ככה זה בטבע שכל חלקיו קשורים ומהודקים זה בזה, תכונה שמתחשבת בזולת וקשורה לכולם תהיה התכונה המנצחת. לכן, אם נתקן את תכונות האדם, שכיום הוא היחיד שנבדל במערכת, נחנך אותו כך שיתברג בצורה חלקה אל לב המערכת המקושרת, הוא וכולנו נרוויח הכול ובגדול. הוא יהיה גיבור. ואיזהו גיבור? הכובש את יצרו.

עוד נראה איך הגלובליות והאינטגרליות של הטבע יצמיחו מתוכנו גיבורים חדשים, כאלה שיודעים לקרב את האנושות לאיחוד. הם ירגישו את הכוח האינטגרלי של הטבע, איך כל העולם קשור אליהם והם קשורים בכל העולם, הם יתמכו וייתמכו בידי כוחות החברה והטבע הכולל ויתעלו מעל הרגשת החיים והמוות, להרגשה נצחית עוד בחייהם, ויהיו חסינים מכל רע