עיריית בית שמש מודה לאלפי המתנדבים/ות שבזכותם אף אחד לא נשאר לבד, בכל זמן ובעיקר בימים הקשים, של תקופת חירום הקורונה. 

מח' המתנדבים, באגף הרווחה של העירייה, קוראת לחברים חדשים להצטרף למעגל המתנדבים.

לפרטים ניתן לפנות לאביה קירשינבוים עוס"ק, בטלפון המצורף בתמונה.