עמידה בהסדרי הראיה בין ילדים להורים גרושים, המנהלים אורח חיים שונה, היו מאז ומעולם סוגיה מועדת לפורענות.

סוגיה שכזו עומדת כיום במרכזה של תביעה לאכיפת הסדרי ראיה הנדונה בבית הדין הרבני. האב, המיוצג על ידי עו"ד טל מירון, מנהל אורח חיים דתי שאינו מספיק מחמיר לכאורה עבור גרושתו החרדית, המוצאת בכך, לטענתה, עילה מספקת כדי  למנוע ממנו להיפגש עם שלושת ילדיו.

הסכם גירושין עם רצון טוב

בני הזוג ניהלו, עת התחתנו, אורח חיים חרדי מחמיר בביתם. ברבות הימים, החל האב לעבור תהליך של שינוי ועזיבה של העולם החרדי, תוך שהוא ממשיך לשמור על אורח חיים דתי ושומר מצוות. שינוי זה ושינויים נוספים במערכת היחסים של בני הזוג הובילו לגירושיהם.

הסכם הגירושים שנחתם בין בני הזוג, העיד על רוח של רצון טוב ושיתוף פעולה. האב, כך נקבע בהסכם, ישא בכל הוצאות החינוך הגבוהות של ילדיו, ובני הזוג ימשיכו לחנך את ילדיהם לאהבה ולכיבוד אב ואם. הסדרי הראיה שנקבעו בהסכם, העידו גם הם על יחסים בריאים ואהבה גדולה לילדים, ונקבע בו כי הילדים יוכלו לראות את אביהם בכל זמן שירצו.

כמו כן, קבע ההסכם כי האב ייהנה הסדרי ראיה של פעמיים בשבוע, בתוספת כל סופ"ש שני, וכן יבלה עם ילדיו במחצית מן החגים. אלא שהסכמים לחוד ומציאות לחוד. לדברי עו"ד מירון, זמן קצר לאחר שההסכם נחתם ואושר על ידי בית הדין הרבני, התברר שהאם כלל לא מתכוננת לעמוד בו. האב, שלא צפה אפשרות כזו מראש, החל מוצא עצמו רודף אחר האם בכל הזדמנות, ומתחנן בפניה לאפשר לו לראות את ילדיו.

 

הטעייה מחוכמת

לדברי עו"ד מירון, נטעה האם בליבם של האב, משפחתו ורבני בית הדין, את האמונה כי היא מצדדת בהסדרי הראיה שנקבעו, אך מצד שני, מנעה את קיומם, מתוך אמונה כי אורח החיים החדש של האב, אינו עומד בקנה אחד עם עקרונות החינוך החרדיים המחמירים הנהוגים בביתה. קו פעולה זה, אפשר לאם "למשוך זמן", אך לאחר תקופה לא קצרה, כבר היה קשה שלא להבחין בכך שהיא עושה כל שלאל ידה על מנת לסכל את הסדרי הראייה שנקבעו לאב.

לדברי עו"ד מירון, בנסיבות אלה, לא נותר לאב אלא לפנות לבית הדין הרבני (שלו הסמכות המוסכמת לדון בהסכם הגירושים בין הצדדים) בבקשה למתן צו שיורה על אכיפת ההסכם. בית הדין לא התמהמה, ועוד בחודש אפריל 2012 הורה לאישה לקיים את הסדרי הראייה כלשונם. בית הדין גם קבע, במסגרת אותו צו - קנס כספי לכל מקרה עתידי בו תפעל האישה למניעת הסדרי הראיה בין האב לילדים.

 

"הילדים אולצו לשקר לאב"

לדברי עו"ד טל מירון, קו הפעולה של האם ביחס לצו בית הדין הרבני, לא היה שונה מבעבר, אך הפעם עם תוצאות חמורות בהרבה. האם הטעתה את האב לחשוב כי הילדים יחגגו עימו את סדר הפסח, אך משהגיע לביתו בערב החג, גילה שאיש לא מצפה לו שם, וכי האם נטלה עימה את הילדים, לחגוג את הפסח בבית אחותה, בישוב אחר, למורת רוחם של הילדים.

לדברי עו"ד טל מירון, האב לא פעל בתקופת חול המועד לתיקון המחדל, ולא פנה למשטרה או לבית הדין, בשל קדושת החג. עו"ד מירון מוסיפה, שבאותו זמן, ככל הנראה, איימה האם על ילדיה, והתריעה בפניהם כי לא תאפשר להם להיפגש יותר עם אביהם, אם ימשיכו ללחוץ עליה להיפגש עימו במהלך החג כמתוכנן.

לדברי האב, מאותה חופשת פסח, החל הבן הבכור לסרב לראותו, והמעיט מצידו להגיע לביתו. אשר לשני הילדים הקטנים יותר, הללו המשיכו להגיע לבית האב בשבתות, אך גם זאת, תמיד לקראת כניסת השבת, ברגע האחרון, תוך שהאם עושה ככל יכולתה לחבל במפגשים האמורים בכל דרך אפשרית.

 

"האב לא פועל על פי ההלכה"

לאחר שנמנע מהאב להיפגש עם ילדיו גם בל"ג בעומר האחרון, הוא פנה אל בית הדין הרבני, באמצעות עו"ד מירון, בבקשה נוספת לאכוף את הסדרי הראיה שנקבעו בהסכם הגירושים, והפעם גם להוציא לפועל את הקנס שנקבע לאישה בגין ההפרה הקודמת של הצו.

ההליך, יש לציין, עדיין תלוי ועומד. אך בינתיים הגישה האישה תגובה מטעמה, במסגרתה טענה, כי האב, אינו נוהג לכאורה על פי ההלכה, ובכך יוצר קונפליקט מול החינוך שניתן לילדים. תגובה זו קוממה את האב, והוא מיהר להגיש לבית הדין תשובה מפורטת, במסגרתה הזכיר לגרושתו כי הוא זה אשר מממן לבדו את העלויות הגבוהות של חינוך ילדיו, וכי בקשותיו החוזרות ונשנות לאכוף את הסדרי הראיה יש בהן כדי להעיד על אהבת הנפש אותה הוא חש אל ילדיו.

 

חובה למנוע ניתוק בין הורה לילדו

לדברי עו"ד מירון, במקום כבוד לחוק ולפסיקה, מנסה האם לעורר מחלוקת על שאלת קיום המצוות, אך היא זו שמפרה ברגל גסה מצוות רבות ביהדות, וביניהן את הדיבר "כבד את אביך ואת אימך". בעוד האם טוענת שהאב אינו נוהג על פי ההלכה, האב טען מצדו, שדווקא היא זו אשר פועלת באופן לא מוסרי באלצה את ילדיהם לשקר לאביהם, תוך הורדת ערכו בעיניהם, ותוך שהיא מונעת מהם לנהל איתו מערכת יחסים תקינה ואוהבת. לדברי עו"ד טל מירון, מחלוקת זו, שנוגעת יותר להבדלים בין תפיסות העולם של ההורים מאשר פרשנות החוק, גולשת לחיי הילדים, ומשפיעה עליהם לרעה. לדברי עו"ד מירון, על הערכאות השיפוטיות חלה החובה ההלכתית, המוסרית והחוקית למנוע בכל דרך את המגמה של ניתוק בין הורה לילדו. בית הדין הרבני מצידו, טרם נתן את פסיקתו הסופית בסוגיה, והדיונים בה טרם הסתיימו.

עו"ד טל מירון (בתמונה; צילום: ג'ני ספקטור), ממייסדות משרד 'מירון את סלמן' העוסק רבות בתחום דיני המשפחה ודיני המקרקעין, תוך התמחות בעסקאות מקרקעין באזור יהודה ושומרון. אתר המשרד http://www.meronlaw.co.il/