בשבוע האחרון נערכים במועצה האזורית מטה יהודה להחזרת תלמידי החינוך המיוחד למערכת החינוך תחת הגבלות מורכבות בגין נגיף הקורונה. הגבלות אלו כוללות מתווה של תמיכה לימודית וטיפולית לתלמידי החינוך המיוחד בגילאים השונים בקבוצות של עד 3 תלמידים, יחד עם אנשי צוות קבועים ובהתניה של אישורי בריאות מראש לתלמידים ולצוות הלימודי. כמו כן, חשוב לציין כי בשלב זה לא יסופקו הסעות למעט במקרים חריגים ולאחר אישור של משרד החינוך. האישורים להסעה יינתנו תחת מגבלות רבות ומיועדים בעיקר לתלמידים בעלי קשיים פיסיים וחריגים.

השבוע (יום שלישי) נפתחו גני החינוך המיוחד במועצה ובית הספר "איתנים" בנוף הרים, ובנוסף לכך תלמידי מטה יהודה מהחינוך המיוחד הכוללני בערי הסביבה החלו ללמוד בתכנית מותאמת ומוגבלת שמקיפה 3 שעות ביום לתלמיד במשך 3 ימים בשבוע. נפתחו עוד כ-10 מרכזים בית ספרים במועצה – המספקים מעטפת לימודית לילדי הכיתות של החינוך המיוחד ולילדים הזכאים לשעות תמיכה רגשית ולימודית בתוקף זכאות החינוך המיוחד.

מנהלי בתי הספר וגננות החינוך המיוחד, בשיתוף צוותי המורים והמחנכים, הקימו תכנית חינוכית שתתן מענה לתלמידי החינוך המיוחד בשבועות הקרובים, במקביל להיערכות לקראת חזרה מדורגת של שאר התלמידים, ע"פ תכנית משרד החינוך ובהתאם לנסיבות.

ניב בר גיא, ראש מינהל חינוך: "כולנו תקווה שחזרת מסגרות החינוך המיוחד בצורה מדורגת תוביל בשבועות הקרובים לחזרה מדורגת לשגרת לימודים שתאפשר לכל תלמידי המועצה באשר הן לחזור לחוויית שגרת למידה, בהתאם להנחיות והמגבלות שיוכתבו".